Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google
Tổng quan
Ý kiến & Quan điểm
Trợ giúp Chung

Chương trình Đối tác
Dành cho Nhà xuất bản & Tác giả
Tham gia Ngay
Trợ giúp của Đối tác

Dự án Thư viện
Tổng quan
Đối tác của Thư viện
Trợ giúp của Thủ thư

Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google

Tổng quan | Lịch sử | Sự thật & Thông tin sai lệch

Sự thật & Thông tin sai lệch

Thông tin sai lệch: Tìm kiếm Sách của Google cho phép bạn tải xuống miễn phí mọi cuốn sách trên thế giới.

Sự thật: Tìm kiếm Sách của Google giúp bạn tìm kiếm bên trong sách và khám phá sách, chứ không phải tải xuống và đọc sách mà không phải trả tiền. Vì vậy khi bạn tìm một cuốn sách vẫn đang có bản quyền, mỗi lần bạn sẽ chỉ có thể xem một phần nhỏ của cuốn sách – hoặc Xem một số câu liên quan hoặc Xem Trang Mẫu–cùng với các liên kết tới nơi bạn có thể mua hoặc mượn sách. Nếu bạn tìm một cuốn sách không có bản quyền, chúng tôi có thể hiển thị Xem Toàn bộ Sách. (Bạn có thể đọc thêm về sách trên miền công cộng trong Tìm kiếm Sách của Google tại đây.)


Thông tin sai lệch: Bạn nói rằng bạn chỉ hiển thị các đoạn trích nhỏ của cuốn sách có bản quyền, nhưng tôi xem được toàn bộ trang, như vậy chắc hẳn là bạn vi phạm bản quyền.

Sự thật: Bất cứ khi nào bạn xem được nhiều hơn một vài câu liên quan trong một cuốn sách có bản quyền trong Tìm kiếm Sách của Google, đó là do tác giả hoặc nhà xuất bản đã tham gia Chương trình Đối tác của chúng tôi và cho phép chúng tôi hiển thị Xem Trang Mẫu, điều này giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ về một cuốn sách để quyết định bạn có muốn mua nó hay không. Chúng tôi làm việc này khi có sự cho phép rõ ràng của nhà xuất bản.


Thông tin sai lệch: Nếu một cuốn sách vẫn đang có bản quyền, việc quét cuốn sách đó mà không có sự cho phép là phạm pháp.

Sự thật: Đây có lẽ là một trong những hiểu nhầm phổ biến nhất về Tìm kiếm Sách của Google và về luật bản quyền nói chung. Nếu một cuốn sách của thư viện ở trên miền công cộng (không có bản quyền) cuốn sách đó sẽ được hiển thị toàn bộ. Nếu cuốn sách đó có bản quyền thì người dùng chỉ thấy được thông tin cơ bản (như là tiêu để sách và tên tác giả), nhiều nhất là hai hoặc ba trang liên quan trong cuốn sách đó và thông tin về cuốn sách đó ở thư viện nào, hoặc có thể mua sách ở đâu. Nếu nhà xuất bản hoặc tác giả không muốn số hoá cuốn sách của họ, họ sẽ phải thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ loại trừ những cuốn sách đó. 

Chúng tôi đã thiết kế rất cẩn thận Tìm kiếm Sách của Google để chắc chắn rằng việc sử dụng sách của chúng ta là công bằng và hoàn toàn phù hợp với luật bản quyền. Luật bản quyền nhằm mục đích bảo vệ và nâng cao giá trị của các tác phẩm sáng tạo để khuyến khích nhiều tác phẩm hơn nữa – trong trường hợp này là để đảm bảo rằng tác giả viết sách và nhà xuất bản xuất bản sách. Chúng tôi tin rằng bằng cách tạo cơ hội mới cho người đọc tìm và mua sách, chúng tôi có thể giúp tác giả và nhà xuất bản bán được nhiều sách hơn. Bạn có thể đọc nhiều hơn về việc sử dụng một cách công bằng tại đây.


Thông tin sai lệch: Dự án này sẽ rất tốt trừ vấn đề Google không cho phép tác giả và nhà xuất bản lựa chọn liệu sách của họ có xuất hiện trong Tìm kiếm Sách của Google hay không.

Sự thật: Mọi nhà xuất bản hoặc chủ bản quyền đều có thể dễ dàng loại trừ tiêu đề sách của họ khỏi Tìm kiếm Sách của Google vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi đã đăng chi tiết cách thức thực hiện tại đây và có một nhóm hỗ trợ thường trực để giúp đỡ những người gặp rắc rối khi tự mình thực hiện.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, trong mọi trường hợp, sẽ không có ai có thể xem được toàn bộ trang của một cuốn sách có bản quyền qua Tìm kiếm Sách của Google mà không có sự cho phép của chủ bản quyền; khi một cuốn sách có bản quyền, chúng tôi chỉ hiển thị một số câu liên quan của văn bản xung quanh cụm từ tìm kiếm trừ khi chủ bản quyền cho phép chúng tôi hiển thị nhiều hơn.


Thông tin sai lệch: Google được các nhà bán sách như Amazon trả tiền để đưa liên kết vào trang Tìm kiếm Sách của Google.

Sự thật: Chúng tôi cung cấp liên kết tới nhà bán sách trên trang Tìm kiếm sách của Google vì chúng tôi muốn người dùng có thể mua sách và nhà xuất bản có thể bán sách dễ dàng hơn. Hiệu sách không phải trả phí để liên kết của họ được đưa vào Tìm kiếm Sách của Google và Google không được nhận tiền nếu bạn mua một cuốn sách từ một trong số các hiệu sách này.


Thông tin sai lệch: Google đăng tải miễn phí sách cho mọi người bằng cách kiếm tiền từ các quảng cáo trên các trang Tìm kiếm Sách của Google và không chia sẻ lợi nhuận với chủ bản quyền.

Sự thật: Tìm kiếm Sách của Google phải chi đáng kể cho Google để mang lại lợi ích to lớn cho các tác giả và nhà xuất bản, trái ngược với việc tải miễn phí. Chúng tôi không đặt quảng cáo trong những kết quả tìm kiếm sách cụ thể nếu chủ bản quyền không cho phép chúng tôi hiển thị một phần của cuốn sách và nếu họ không muốn hiển thị quảng cáo. Khi chúng tôi hiển thị quảng cáo, phần lớn doanh thu được trả cho chủ bản quyền. Nói cách khác, chúng tôi được hưởng lợi từ các quảng cáo trên Tìm kiếm Sách của Google chỉ với mức mà đối tác xuất bản của chúng tôi cũng được hưởng.

©2011 Google - Trang chủ - Giới thiệu về Google - Chính sách Bảo mật