Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google
Tổng quan
Ý kiến & Quan điểm
Trợ giúp Chung

Chương trình Đối tác
• Dành cho Nhà xuất bản & Tác giả
Tham gia Ngay
Trợ giúp của Đối tác

Dự án Thư viện
Tổng quan
Đối tác của Thư viện
Trợ giúp của Thủ thư

Thông tin cho Nhà xuất bản và Tác giả

Tiếp cận đối tượng độc giả mới với Tìm kiếm Sách của Google
Chúng tôi tôn trọng khả năng sáng tạo to lớn mà bạn dành cho cuốn sách của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn mọi người có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng.

Chương trình Đối tác Sách của Google 
Quảng cáo miễn phí sách của bạn trên Google.

Câu chuyện Thành công
Hãy nghe cách người khác đã dùng Tìm kiếm Sách của Google để mang lại thành công cho những cuốn sách và công việc kinh doanh của họ.

Tài nguyên cho nhà xuất bản và tác giả
Thực tiễn và công cụ tốt nhất để sử dụng Google tiếp thị cho sách của bạn.

Đăng nhập vào Tài khoản Đối tác

Những cuốn sách này có nguồn gốc từ đâu?
Hiện tại, chúng tôi đang kết nối độc giả với nguồn sách theo hai cách. Chương trình Đối tácDự án Thư viện.


©2011 Google - Trang chủ - Giới thiệu về Google - Chính sách Bảo mật