Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google
Tổng quan
Ý kiến & Quan điểm
Trợ giúp Chung

Chương trình Đối tác
Dành cho Nhà xuất bản & Tác giả
Tham gia Ngay
Trợ giúp của Đối tác

Dự án Thư viện
• Tổng quan
Đối tác của Thư viện
Trợ giúp của Thủ thư

Dự án Thư viện Sách của Google - Một danh mục thẻ nâng cao của các đầu sách trên thế giới

Chúng tôi làm việc với một số thư viện lớn để đưa bộ sưu tập của họ vào Tìm kiếm Sách của Google và, giống như một danh mục thẻ, nó sẽ cho người sử dụng thấy thông tin về cuốn sách, và trong nhiều trường hợp, là một vài đoạn trích - một vài câu để hiển thị từ tìm kiếm trong ngữ cảnh.

Một cuốn sách trong Dự án Thư viện Sách của Google trông như thế nào?
Khi bạn nhấp vào một kết quả tìm kiếm cho một cuốn sách từ Dự án Thư viện, bạn sẽ thấy thông tin thư mục cơ bản về cuốn sách, và trong nhiều trường hợp, là một vài đoạn trích - một vài câu cho bạn thấy từ tìm kiếm trong ngữ cảnh. Nếu cuốn sách không có bản quyền, bạn có thể xem và tải xuống toàn bộ. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ thấy đường liên kết hướng bạn tới kho sách trực tuyến, nơi bạn có thể mua sách và các thư viện nơi bạn có thể mượn sách.

Xem Toàn bộ
Xem một số câu liên quan
Không có Xem trước

Để xem cận cảnh các trang này và biết thêm về các tính năng của Tìm kiếm Sách của Google, hãy xem Ảnh chụp màn hình.

Mục tiêu của dự án này là gì?
Mục tiêu của Dự án Thư viện rất đơn giản: giúp mọi người tìm kiếm các cuốn sách liên quan dễ dàng hơn - đặc biệt là các cuốn sách mà họ không tìm thấy theo các cách khác, như các cuốn không được in nữa - trong khi vẫn tôn trọng bản quyền của tác giả và nhà xuất bản. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm việc với các nhà xuất bản và thư viện để tạo ra một danh mục thẻ toàn diện, có thể tìm được và trực quan cho mọi cuốn sách bằng mọi ngôn ngữ nhằm giúp người dùng khám phá những cuốn sách mới và nhà xuất bản tìm được độc giả mới.

©2011 Google - Trang chủ - Giới thiệu về Google - Chính sách Bảo mật