Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google
• Tổng quan
Ý kiến & Quan điểm
Trợ giúp Chung

Chương trình Đối tác
Dành cho Nhà xuất bản & Tác giả
Tham gia Ngay
Trợ giúp của Đối tác

Dự án Thư viện
Tổng quan
Đối tác của Thư viện
Trợ giúp của Thủ thư

Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google

Tổng quan | Lịch sử | Sự thật & Thông tin sai lệch

Tìm kiếm toàn nội dung của những Sách này
Tìm cuốn sách lý tưởng cho mục đích của bạn và khám phá những cuốn sách mới mà bạn yêu thích.

Tìm kiếm
Tìm kiếm Sách hoạt động giống như tìm kiếm trên web. Thử tìm kiếm trên Tìm kiếm Sách của Google hoặc trên trang Google.com. Khi chúng tôi tìm thấy một cuốn sách có nội dung phù hợp với những từ tìm kiếm của bạn, chúng tôi sẽ liên kết đến cuốn sách đó trong kết quả tìm kiếm của bạn.

Duyệt sách trực tuyến
Nếu cuốn sách đó không có bản quyền, hoặc nhà xuất bản đã cho phép chúng tôi, bạn có thể xem bản xem trước của cuốn sách, và trong một số trường hợp thì bạn có thể xem toàn bộ nội dung của sách. Nếu cuốn sách ở trên miền công cộng, bạn có thể tải xuống bản PDF miễn phí. Tìm hiểu thêm về các chế độ xem khác nhau.
Tìm hiểu thêm -- nhanh
Chúng tôi đã tạo các trang tham khảo cho mọi cuốn sách nên bạn có thể tìm nhanh tất cả các thông tin có liên quan: đánh giá về sách, tham khảo web, bản đồ và các thông tin khác. Xem ví dụ.
Mua sách ... hoặc mượn sách từ thư viện
Nếu bạn tìm được một cuốn sách mà bạn thích, hãy nhấp vào liên kết "Mua sách này" và "Mượn sách này" để xem bạn có thể mua hoặc mượn sách đó ở đâu.
Những cuốn sách này có nguồn gốc từ đâu?
Hiện tại, chúng tôi đang kết nối người đọc với những cuốn sách này theo hai cách: Chương trình Đối tácDự án Thư viện.

Mới! Tạo thư viện của riêng bạn bằng Tìm kiếm Sách của Google. Tìm hiểu cách thức »

Bạn là nhà xuất bản hay tác giả? Tìm hiểu cách quảng cáo miễn phí sách của bạn trên Google

©2011 Google - Trang chủ - Giới thiệu về Google - Chính sách Bảo mật