T́m kiếm H́nh ảnh Maps YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

A History of Prussia

H. W. Koch - 2016 - 336 trang
Không có bản xem trước - Giới thiệu về cuốn sách này

A History of Prussia

H. W. Koch, Hannsjoachim Wolfgang Koch - 1987 - 326 trang
Traces the origins and rise of the Prussian state from the thirteenth century, to the causes and consequences of its incorporation in to the German Empire.
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao