T́m kiếm H́nh ảnh Maps Play YouTube Tin tức Gmail Drive Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Contexts for Criticism

Donald Keesey - 1998 - 612 trang
In this introduction to literary criticism, the major critical theories of literary interpretation-- historical, formal, reader-response, mimetic, intertextual, poststructural ...
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao