T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Introduction to Global Optimization

R. Horst, Panos M. Pardalos, Nguyen Van Thoai - 2000 - 354 trang
In this edition, the scope and character of the monograph did not change with respect to the first edition. Taking into account the rapid development of the field, we have ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao