T́m kiếm H́nh ảnh Maps Play YouTube Tin tức Gmail Drive Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Revenge Tragedy: Aeschylus to Armageddon

John Kerrigan - 1996 - 438 trang
Revenge has long been a central theme in Western culture. From Homer to Nietzsche, from St. Paul to Sylvia Plath, major writers have been fascinated by its emotional intensity ...
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao