The Meaning of Shakespeare, Volume 1, Tập 1

B́a trước
University of Chicago Press, 15 thg 2, 2009 - 408 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In two magnificent and authoritative volumes, Harold C. Goddard takes readers on a tour through the works of William Shakespeare, celebrating his incomparable plays and unsurpassed literary genius.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - antao - LibraryThing

Shakespeare Downheartedness:"The Meaning of Shakespeare" by Harold C. Goddard (1st volume) “Art is given us to redeem us. All we are in the habit of asking or expecting of it today is that it should ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

I Cadwal and Polydore
1
II The Integrity of Shakespeare
15
III The Comedy of Errors
25
IV The Three Parts of Henry VI
28
V Titus Andronicus
33
VI Richard III
35
VII The Two Gentlemen of Verona
41
VIII Loves Labours Lost
48
XIV King John
140
XV Richard II
148
XVI Henry IV Part 1 Henry IV Part II The Merry Wives of Windsor
161
XVII Henry V
215
XVIII Henry VIII
269
XIX Much Ado about Nothing
271
XX As You Like It
281
XXI Twelfth Night
294

IX The PoetPlaywright
55
X The Taming of the Shrew
68
XI A MidsummerNights Dream
74
XII The Merchant of Venice
81
XIII Romeo and Juliet
117
XXII Julius Caesar
307
XXIII Hamlet
331
Index
387
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2009)

Harold C. Goddard (1878-1950) was the head of the English Department at Swarthmore College from 1909 to 1946.

Thông tin thư mục