Tactics for TOEIC® Listening and Reading Test: Pack: Authorized by ETS, this course will help develop the necessary skills to do well in the TOEIC® Listening and Reading Test.

B́a trước
OUP Oxford, 13 thg 9, 2007 - 197 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Developed for the new TOEIC® Listening and Reading Tests. Content is authorized by ETS and contains official TOEIC test items.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Giới thiệu về tác giả (2007)

Grant Trew has been working in the field of EFL for nearly 20 years as a teacher, trainer and materials developer in the UK, the Middle East and Japan. He has a particular interest in the field of language assessment and has designed both oral and written test instruments for a number ofinstitutions. He is a trained item writer for the TOEIC test and has been an oral examiner for Cambridge ESOL exams.

Thông tin thư mục