Mastered by the Clock: Time, Slavery, and Freedom in the American South

B́a trước
Univ of North Carolina Press, 1997 - 303 trang
2 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Mastered by the Clock is the first work to explore the evolution of clock-based time consciousness in the American South. Challenging traditional assumptions about the plantation economy's reliance on a premodern, nature-based conception of time, M
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Times Democratic Clocks Watches Makers and Owners 17001900
17
Taming Times Pinions Weaving Times Web Of Times Natural Sacred and Secular 17001900
39
Apostles of Progress Agents of Times Consolidating Time Consciousness in the South 17501865
69
Master Time 17501865
93
Time in African American Work and Culture
129
New South Old Time
153
Epilogue
175
Appendix
183
Notes
209
Bibliography
257
Index
291
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1997)

Mark M. Smith is Carolina Distinguished Professor of History at the University of South Carolina.

Thông tin thư mục