Amy Tan: Author and Storyteller

B́a trước
Baker & Taylor, CATS, 10 thg 7, 2009 - 112 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Explores the life and career of author Amy Tan, from her childhood in Oakland, California, through her struggle to accept her Chinese heritage, to her career as a writer.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - lekenned - LibraryThing

A biography about the life of the famous author. I love her books but this biography was okay. This book could be used when doing author studies with older students. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục