Literary Translation: A Practical Guide

B́a trước
Multilingual Matters, 1 thg 1, 2001 - 214 trang
2 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In this book, both beginning and experienced translators will find pragmatic techniques for dealing with problems of literary translation, whatever the original language. Certain challenges and certain themes recur in translation, whatever the language pair. This guide proposes to help the translator navigate through them.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

I
II
III
1
IV
3
V
7
VI
13
VII
27
VIII
35
XX
111
XXI
116
XXII
118
XXIII
132
XXIV
140
XXV
151
XXVI
159
XXVII
162

IX
38
X
45
XI
47
XII
49
XIII
72
XIV
81
XV
90
XVI
93
XVII
97
XVIII
103
XIX
109
XXVIII
165
XXIX
169
XXX
171
XXXI
180
XXXII
184
XXXIII
191
XXXIV
200
XXXV
206
XXXVI
210
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Giới thiệu về tác giả (2001)

Clifford E. Landers is professor of political science at New Jersey City University.

Thông tin thư mục