Samuel Johnson and the Politics of Hanoverian England

B́a trước
Clarendon Press, 1994 - 326 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This is a lively and readable reinterpretation of the Georgian political order. Samuel Johnson's life (1709-1784) spans most of the eighteenth century. His contacts in the literary and cultural, scholarly, and political worlds were wide, including Gibbon, Goldsmith, Fox, Burke, Reynolds, Adam Smith, and many others. This book uses Johnson's remarkable career as a point of entry into Hanoverian England. John Cannon explores major contemporary issues, such as education, the poor, capital punishment, the colonies, religious toleration, and Toryism. He challenges many assumptions about Johnson's own attitudes, and offers a substantial modification to the traditional picture of Johnson and the political world of the eighteenth century.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Johnson and Religion
8
Johnson and Jacobitism
36
Johnson and Politics
68
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1994)

Samuel Johnson (1709-1784) was an English author who made lasting contributions to English literature as a poet, essayist, moralist, novelist, literary critic, biographer, editor and lexicographer.

Thông tin thư mục