Văn hóa ẩm thực Việt Nam: các món ăn miền Trung

B́a trước
Thanh niên, 2001 - 523 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Giới thiệu xuất xứ và nghệ thuật chế biến cùng cách thưởng thức các món ăn miền Trung.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Ḍng triết lư hiện thực trong nền văn hoá ẩm thực Huế
5
Phong vị Huế
12
Nghệ thuật nêm nấu
19

68 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục