100 Masters of Mystery and Detective Fiction: Margery Allingham

B́a trước
Fiona Kelleghan
Salem Press, 2001 - 757 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This collection surveys 100 of the writerswho have made the most lasting contributionsto the genre. Most articles are 2,500words, with longer articles on such majorfigures as Raymond Chandler, DashiellHammett, Ellery Queen and Rex Stout.Handy, ready-reference listings aredesigned to accommodate the uniquecharacteristics of mystery and detectivefiction, including author?s pseudonyms,types of plots, principal series and principalseries characters, and even a glossaryof terms peculiar to the genre.Reference elements include a complete,up-to-date list of authors? works, a glossaryof mystery and detective fiction terms,annotated bibliographies, a time line, anindex of series characters and a list ofauthors by plot type.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Margery Allingham
1
Eric Ambler
8
Honoré de Balzac
15
Bản quyền

23 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục