Saxon and Medieval Antecedents of the English Common Law

B́a trước
Edwin Mellen Press, 2000 - 250 trang
This volume provides an interdisciplinary approach to legal history, utilizing law, linguistics, cultural anthropology and social history to document and analyze the slow but steady growth of the English common law from Anglo-Saxon times to the 19th century.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
1
The Problems of Language
11
Abrupt Change
19
Hastings King Harold Godwin
26
AngloSaxon Chronicles
42
Henry I
83
King Stephen
107
The Dreadful Century
147
Ad Vitam Aut Culpam
169
Lord Coke and the Law
187
Bibliography
227
Index
241
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2000)

Kurt von S. Kynell is Professor Emeritus at Northern Michigan University.

Thông tin thư mục