Spaghetti and Meatballs for All!: A Mathematical Story

B́a trước
Scholastic, 1997 - 30 trang
16 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Mr. and Mrs. Comfort are having a family reunion! Mr. Comfort starts cooking up his famous spaghetti and meatballs, while Mrs. Comfort carefully arranges eight tables and thirty-two chairs so that everyone will have a seat. The tables look lovely, the food is ready, and here come the guests--with their own seating plans!

This delightful Marilyn Burns Brainy Day Book uses wit and humor to draw children into thinking about area and perimeter.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
6
4 sao
6
3 sao
3
2 sao
1
1 sao
0

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - mjt041 - LibraryThing

This book is about Mr. and Mrs. Comfort having a family reunion. They need to arrange the tables so that everyone in the family can have some of their delicious spaghetti and meatballs. This book ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - aks067 - LibraryThing

This book is about a couple who decided to have a family dinner at their house. Mrs. Comfort had made a seating chart so that everyone would have a place to sit at the table. When everyone arrived ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Bản quyền

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục