Hỏi đáp về 82 bia tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám-Hà Nội

B́a trước
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2010 - 249 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Lời nói đầu
5
V́ sao Lê Thánh Tông lại chọn khoa thi năm
22
Trong lịch sử có tất cả bao nhiêu tấm bia Tiến
37

12 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục