T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách
" Modification, Implementation and Comparison of Three Algorithms for Globally Solving Linearly Constrained Concave Minimization Problems, Computing 42, 271-289. "
Introduction to Global Optimization - Trang 310
bởi R. Horst, Panos M. Pardalos, Nguyen Van Thoai - 1995 - 320 trang
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Advances in Convex Analysis and Global Optimization: Honoring the Memory of ...

Constantin Carathéodory - 2001 - 594 trang
...quadratic programming methods. SIAM Journal on Optimization. 6:373-417. [8] Horst, R. and Thoai (1989). Modification, implementation and comparison of three...constrained concave minimization problems. Computing, 42:271-289. [9] Levy, A. and Montalvo, A. (1977). The tunneling algorithm for the global minimization...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Combinatorial and Global Optimization

Panos M. Pardalos, Athanasios Migdalas, Rainer E. Burkard - 2002 - 355 trang
...AD G-96-17, GERAD, Montréal, Canada. Submitted for publication. [5] R. Horst and NV Thoai (1989), "Modification, implementation and comparison of three...concave minimization problems", Computing, 42, 271-289. [6] R. Horst, NV Thoai, and HP Benson (1991), "Concave minimization via conical partitions and polyhedral...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao