Steve Jobs

B́a trước
Universal Studios Home Entertainment, 2015
3901 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
1886
4 sao
1442
3 sao
473
2 sao
72
1 sao
28

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Review: Steve Jobs

Đánh giá của Người dùng  - Goodreads

The Inspirational story that touched you throughout. Amazing. Words are too small to describe this kinda epic. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Đánh giá của Người dùng  - Sue B. - Overstock.com

My son enjoyed this book. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Tất cả 129 bài đánh giá »

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục