Early American Writing

B́a trước
Giles B. Gunn
Penguin Books, 1994 - 629 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Drawing materials from journals and diaries, political documents and religious sermons, prose and poetry, Giles Gunn's anthology provides a panoramic survey of early American life and literature--including voices black and white, male and female, Hispanic, French, and Native American.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục