A-B-A-B-A: A Book of Pattern Play

B́a trước
Millbrook Press, 1 thg 1, 2010 - 31 trang
Rhyming text introduces patterns and invites young readers to identify and complete simple examples of them.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2010)

Brian P. Cleary nbsp;is the author of thenbsp; Words Are CATegorical® ,nbsp; Math Is CATegorical® ,nbsp; Food Is CATegorical(tm) , andnbsp; Animal Groups Are CATegorical(tm) nbsp;series, as well as several picture books. He lives in Cleveland, Ohio.

Brian Gable is the illustrator of many of the best-selling Words Are CATegorical® books, as well as the Math Is CATegorical® series. Mr. Gable lives in Toronto, Canada.

Thông tin thư mục