Hun Sen: Strongman of Cambodia

B́a trước
Graham Brash, 1999 - 287 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This is the first biography of a leader whose private life has until now been a closely guarded secret. But it is much more than an account of the life of Hun Sen -- it tells through his eyes the story of the emergence through slaughter of an innocent people. Essential reading for all those who are intrigued and bewildered by the complex recent history of Cambodia, and by the rapid rise of its new leader from obscurity to strongman status.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

PROLOGUE A SHORT HISTORY OF CAMBODIA
1
ONE KOMPONG Days
13
Two DEEP INSIDE THE MAQUIS
25
Bản quyền

10 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục