T́m kiếm H́nh ảnh Maps Play YouTube Tin tức Gmail Drive Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách
" The most trifling actions that affect a man's credit are to be regarded. The sound of your hammer at five in the morning, or nine at night, heard by a creditor, makes him easy six months longer; but, if he sees you at a billiard-table, or hears your voice... "
The Detroit Journal Year-book - Trang 25
1888
Xem Toàn bộ - Giới thiệu về cuốn sách này

Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology

Andrew Goatly - 2007 - 431 trang
...passage, "credit" ceases to be a metaphor: The most trifling actions that affect a man's credit are to be regarded. The sound of your hammer at five in the morning, or eight at night, heard by a creditor, makes him easy six months longer; but if he sees you at a billiard...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao
  4. Tải xuống ePub
  5. Tải xuống bản PDF