T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

War Without Fronts: The USA in Vietnam

Bernd Greiner - 2009 - 518 trang
War Without Fronts reveals the true extent of war crimes committed by American troops in Vietnam. It looks at the killing work of US Army death squads in the Northern Provinces ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao