T́m kiếm H́nh ảnh Maps Play YouTube Tin tức Gmail Drive Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Making Theater: Developing Plays with Young People

Herbert R. Kohl - 1988 - 131 trang
With the passion and wisdom that have made him one of our leading educators, Herbert Kohl has written a wonderful book about how he has done theater with young people and how ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao