T́m kiếm H́nh ảnh Maps Play YouTube Tin tức Gmail Drive Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Deconstructing Macbeth: The Hyperontological View

Harald William Fawkner - 1990 - 261 trang
Macbeth is discussed in relation to Derrida's notion of the metaphysics of presence. Fawkner argues that the quest for metaphysical certitude in Macbeth is related to the hero ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao