T́m kiếm H́nh ảnh Maps Play YouTube Tin tức Gmail Drive Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Fables Of Abundance: A Cultural History Of Advertising In America

Jackson Lears, T. J. Jackson Lears - 1994 - 516 trang
Moving from the carnivals and market fairs of Renaissance Europe to the traveling peddlers of nineteenth-century America, Jackson Lears shows how early advertisers encouraged a ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao