T́m kiếm H́nh ảnh Maps YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Sapphistries: A Global History of Love Between Women

Leila J. Rupp - 2009 - 303 trang
From the ancient poet Sappho to tombois in contemporaryIndonesia, women throughout history and around the globe have desired,loved, and had sex with other women. This book ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao