T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách

Understanding Religious Violence: Thinking Outside the Box on Terrorism

J. P. Larsson - 2004 - 173 trang
There is a long-standing fear of that which is not understood. Since September 11, 2001 the fear surrounding the violent elements of religion has led to heightened tensions ...
Xem một số câu liên quan - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao