The God of Arts: Ruling Ideas in Shakespeare's Comedies

B́a trước
University of Kansas, 1977 - 140 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Study of basic ideas that shape action and characterization, or characters' concepts of themselves, starting with the individuals self-definition and moving out to his relations with others, with society, and with whatever of the world is beyond human control.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Contents
1
A Disguise of Love
21
Things that Befall Preposterously
45

3 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục