New Catholic encyclopedia, Tập 2

B́a trước
Thomson/Gale, 2003
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

New Catholic encyclopedia: jubilee volume: the Wojtyła years

Đánh giá của Người dùng  - Not Available - Book Verdict

Executive editor Bernard L. Marthaler, O.S.M. conv., indicates that this book is a preamble to the revised edition of the forthcoming New Catholic Encyclopedia. One could argue that it is also an ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục