New Catholic encyclopedia, Tập 2

B́a trước
Thomson/Gale, 2003
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

New Catholic encyclopedia: jubilee volume: the Wojtyła years

Đánh giá của Người dùng  - Not Available - Book Verdict

Executive editor Bernard L. Marthaler, O.S.M. conv., indicates that this book is a preamble to the revised edition of the forthcoming New Catholic Encyclopedia. One could argue that it is also an ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục