Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 47,Trang 453-936

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2002

Từ bên trong sách

Nội dung

Vol 47 No 4
453
Physicochemical Aspects of the Synthesis of MercuryCopper Mixed Oxide Superconductors
464
On the Stabilization of Oxidation States upon Coordination
473
Bản quyền

23 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục