Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 21,Phần 2

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1976
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

COORDINATION P I Fedorov N S Malova and Yu N Denisov 939 1715
939
Thiourea coordination compounds of chlorides
946
Infrared absorption spectra of the sodium rareearth
952
Bản quyền

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục