中国近代大案

B́a trước
群众出版社, 2006 - 413 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
本书收录了发生在1840年至1911年之间的琦善误国失地抄家籍没、干王洪仁玕被诛杀、寇连材违制上书言政被处斩、赛金花虐死幼妓、刘鹗被遣戍新疆等案件28桩.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục