Korean Public Administration: Managing the Uneven Development

B́a trước
한림출판사, 1 thg 1, 1997 - 400 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Korean Bureaucracy in Comparative Perspective
9
Part I
16
INDIGENTTY AND HISTORICAL PERSPECTIVES
19
Bản quyền

18 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Tất cả kết quả T́m kiếm Sách »

Thông tin thư mục