Economic Globalisation As Religious War: Tragic Convergence

B́a trước
Routledge, 24 thg 7, 2008 - 348 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Using a critical theory approach to analyze the globalization of the world economy, this provocative and topical new book presents economic globalization not as a recent development, but rather as a familiar process that has occurred throughout history. Michael McKinley argues that it is ultimately a self-serving, arbitrary and destructive imperial project that should be viewed as a religious war.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2008)

Michael McKinley is Senior Lecturer in International Relations and Strategy, Political Science and International Relations at the School of Social Sciences of The Australian National University.

Thông tin thư mục