Social Ethics: An Examination of American Moral Traditions

B́a trước
Westminster John Knox Press, 1 thg 1, 1990 - 213 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Roger Betsworth introduces ethics by focusing on the cultural narratives that shape American images of self and world: the biblical story, the American gospel of success, the idea of wellbeing, and the global mission of America. These cultural narratives display the ways in which the sense of self and world, and therefore ethical vision, is fundamentally conflicted.

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Acknowledgments
7
The Biblical Story
23
The Story of Wellbeing
81
The Mission of America
107
The Outsiders
138
Conclusion
178
Notes
189
Bibliography
201
Index
211
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1990)

Roger G. Betsworth is a retired pastor and professor of Simpson College in Indianola, Iowa.

Thông tin thư mục