The Making of Modern Cornwall: Historical Experience and the Persistence of "difference"

B́a trước
Dyllansow Truran, 1992 - 272 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Chapter
24
First Peripheralism Of Territorial and Cultural Isolation
41
Second Peripheralism The Impact of Industrial Change
71
Bản quyền

8 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục