T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách
" Mapped continuation methods for computing all solutions to general systems of nonlinear equations. "
Deterministic Global Optimization - Trang 727
bởi Christodoulos A. Floudas - 2000 - 739 trang
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Iterative Dynamic Programming

Rein Luus - 2019 - 344 trang
...50 (1972), 777-784. [26] SEADER, JD, KuNO, M., LIN, WJ, JOHNSON, SA, UNSWORTH, K., AND WlSKlN, JW: "Mapped continuation methods for computing all solutions to general systems of nonlinear equations", Computers & Chem. Eng. 14 (1990), 71-75. [27] SEPPALA, RE AND Luus, R.: "Evaluation and improvement...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Computer Aided Process and Product Engineering (CAPE)

Luis Puigjaner, Georges Heyen - 2007 - 910 trang
...Analysis. Academic Press, London, 1993 13 SeaderJ. D. Kuno M. Lin WJ Johnson SA Unsworth K. WiskinJ. W. Mapped Continuation Methods for Computing all Solutions...General Systems of Nonlinear Equations. Comput. Chem. Eng. 14 (1990) p. 71 14 Shacham M. Kehat E. Converging Interval Methods for the Iterative Solution...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao