Eyes on the Prize: America's Civil Rights Years : a Reader and Guide

B́a trước
Clayborne Carson
Penguin Books, 1987 - 355 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Long Journey
1
Awakenings 19541956
28
The Montgomery Story by Martin
43
Bản quyền

18 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1987)

Clayborne Carson lives in Palo Alto, California.

Thông tin thư mục