Eyes on the Prize: America's Civil Rights Years : a Reader and Guide

B́a trước
Clayborne Carson
Penguin Books, 1987 - 355 trang

Từ bên trong sách

Nội dung

The Long Journey
1
Awakenings 19541956
28
The Montgomery Story by Martin
43
Bản quyền

17 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1987)

Clayborne Carson lives in Palo Alto, California.

Thông tin thư mục