Sir Cumference and the First Round Table: A Math Adventure

B́a trước
Charlesbridge, 1997 - 32 trang
18 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
For use in schools and libraries only. Assisted by his knight, Sir Cumference, and using ideas offered by his wife, Lady Di of Ameter and their son, Radius, King Arthur finds the perfect shape for his table.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
11
4 sao
6
3 sao
1
2 sao
0
1 sao
0

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - LarisaAWhite - LibraryThing

Part of a series of fun, Medieval adventure stories that introduce mathematical concepts for young readers. This one introduces a bit of plane geometry, including the concepts of radii, circumferences, and diameters. Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - rbradfute - LibraryThing

Sir Cumference and the First Round Table, is overall a very helpful book for math students. Joining Sir Cumference, Lady Di a Ameter, and their son Radius for this adventure into the world of problem ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục