Understanding Religious Violence: Thinking Outside the Box on Terrorism

B́a trước
Routledge, 5 thg 7, 2017 - 184 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
There is a long-standing fear of that which is not understood. Since September 11, 2001 the fear surrounding the violent elements of religion has led to heightened tensions. Research is thus essential to counteract the effects of 'religious xenophobia'. In this compelling book J.P. Larsson investigates religious violence, terrorism and armed conflict in order to deliver the understanding required for a more peaceful world and to allow for a framework of conflict transformation. This multi-disciplinary text will greatly interest those in the fields of international relations, theology and sociology.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Preface
Contemporary Perspectives
Illustrative of Contemporary Perspectives
Philosophical Prerequisites for Contemporary
Historical Causation of Contemporary Perspectives
Religious Origins of Contemporary Perspectives
A Framework for Conflict Transformation
Bibliography
Index

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

J.P. Larsson

Thông tin thư mục