Introduction to Communication Disorders: A Multicultural Approach

B́a trước
Butterworth-Heinemann, 1998 - 314 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Charlena Seymour and Harris Nober have gathered a group of communication disorders experts to write a basic textbook that provides the undergraduate student with a comprehensive introduction to the field. While the book is intended as a text for communication disorders majors, it is also useful for non-majors who need background information to enhance their own disciplines.

* Infuses information about cultural diversity into each chapter where appropriate
* Study questions at the end of each chapter highlight main themes
* Winner of the Will Solimene Award of Excellence in Medical Communication from the New England chapter of the American Medical Writers Association

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Professional Collaboration and Management
23
Language Structure and Function
43
Childrens Language Development
59
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục