Glider Flying Handbook

B́a trước
Skyhorse Publishing, Inc., 11 thg 2, 2011 - 240 trang
0 Bài đánh giá
This book—prepared by the Federal Aviation Administration—is a resource without equal for glider pilots. Covering components and systems, flight instruments, performance limitations, preflight and ground operations, launch and recovery procedures, flight maneuvers, traffic patterns, soaring weather, radio navigation, and much more, it lays out in authoritative detail the science, mechanics, and regulations that every pilot needs to know. Plus, it contains a glossary of essential terms and crystal-clear color illustrations. No one should learn to fly, or fly a glider, without this information close at hand.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Title
Copyright Page
CHAPTER4Flight Instruments
Maneuvers
CHAPTER8Abnormal andEmergency Procedures

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục