Confucian Education and Examinations in Thăng Long-Hà Nội

B́a trước
Bích Ngọc Phạm
Thế giới publishers, 2006 - 87 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục