Nickel: sect. 1-2. Coordination compounds with neutral and inner-complex-forming ligands

B́a trước
Verlag Chemie, 1968
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Koordinationsverbindungen
1
With NHeterocyclic Ligands
9
With Cyclic Dicarboxylic Acid Imides
225
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục