A Remainder of One

B́a trước
Houghton Mifflin, 1995 - 29 trang
5 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
When the queen of the bugs demands that her army march in even lines, Private Joe divides the marchers into more and more lines so that he will not be left out of the parade.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
0
4 sao
1
3 sao
3
2 sao
1
1 sao
0

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - Cheryl_in_CC_NV - LibraryThing

Cute. The cadence was a bit off, so the rhymes were a bit off-putting. But the point of the story was to realize the math concepts of multiplication and squares, and that to group 25 items in an ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - Cheryl_in_CC_NV - LibraryThing

Cute. The cadence was a bit off, so the rhymes were a bit off-putting. But the point of the story was to realize the math concepts of multiplication and squares, and that to group 25 items in an ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Bản quyền

1 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục